Skip to content

Høstprogrammet er nå publisert. Første foredrag er mandag 7. september. OMS ønsker vel møtt til nye og gamle medlemmer! Les viktig informasjon før du kommer.

Norsk Militært Tidsskrift

NMT 3/2019

NMT 1/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 189 NR. 1/2020