Skip to content

Høstsemesteret er i gang og OMS ønsker vel møtt til nye og gamle medlemmer! Les viktig informasjon før du kommer.

Norsk Militært Tidsskrift

NMT 3/2019

NMT 1/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 189 NR. 1/2020