Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Vår kjære venn og tidligere presse og informasjonsansvarlig i Oslo Militære Samfund, kommandørkaptein Stig Morten Karlsen, ble i dag bisatt i Bekkelaget kirke. Takk til de av våre medlemmer som deltok i minnestunden. Med tillatelse fra familien, publiserer vi dette bildet samt minneordene Formann Isfeldt leste opp i kirken i ettermiddag:

«Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen

Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen ble født 12. juni 1943 i Sparbu i Trøndelag, og begynte på rekruttskolen i Kystartilleriet i 1963. Der hadde han er rekke stillinger til han ble fortssjef på Grøtsund fort i 1985. Etter ulike kurs og stabsjobber havnet han i Forsvarets overkommando/presse- og informasjonsavdelingen. Han jobbet med presse- og informasjonsarbeid resten av sin karriere, både med informasjon, som talsmann og med prosjekter inntil han ble pensjonert ved oppnådd aldersgrense i 2002. Han var blant annet leder for forsvarets internett-arbeidsgruppe da forsvaret i 1997 opprettet domenet www.mil.no og samlet forsvaret på nett.

Stig Morten Karlsen var i alle år medlem av Oslo Militære Samfund (OMS). Den kunnskapen og erfaringen han hadde fra sitt virke i forsvaret har Oslo Militære Samfund nytt godt av ved at han i sin tid opprettet våre hjemmesider, og driftet disse inntil årsskiftet 2015-2016. Han var også i en årrekke vår pressekontakt, og videreførte også her sin erfaring fra forsvaret.

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at kommandørkaptein Stig Morten Karlsen uventet gikk bort 5. august 2016, bare 73 år gammel. Han var aktiv i Samfundet til det siste, selv om han formelt overlot sitt ansvar til sin etterfølger i januar i år. Hans innsats for OMS har vært uvurderlig, og vi er ham evig takknemlige for all den kunnskap, erfaring og tid Stig Morten brukte til beste for Oslo Militære Samfund.

Iren Isfeldt
Kommandørkaptein
Formann OMS