Skip to content

Foredrag i Oslo Militære Samfund
mandag 4. november 2013

Forskningssjef ved FFI Bjørn Arne Johnsen,
og rådgiver og tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm:

«Syria – hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen,
hvordan kan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge?
«

Jørn Siljeholm vil legge vekt på forspillet til UNSCs henstilling til Norge om destruksjon av Syrias kjemiske stridsmidler. Han har deltatt i utarbeidelsen av to norske rapporter om våpeninspeksjoner som var med på å danne grunnlaget for forespørselen til Norge om å destruere våpnene.

Bjørn Arne Johnsen vil gi en generell omtale av kjemiske stridsmidlers egenskaper og anvendelse, og hvordan de kan destrueres. Videre vil han si litt om Syrias kjemiske våpen og hvilke utfordringer Norge sto overfor når de ble anmodet om å hjelpe til med destruksjonen.

DEL 1
Jørn Siljeholm:
2013-11-04-siljeholm PDF

DEL 2
Bjørn Arne Johnsen:

2013-11-04-Johnsen PDF

2013-11-04-Siljeholm PPT

Foredrag, Oslo Militære Samfunn, mandag 4. november. Tittel: «Syria – Hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen, hvordan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge?»

Jeg dekker den første delen av denne tematikken og vektlegger spesielt en rapport som viste seg å være vesentlig svært tidlig i prosessen vedrørende Syria (Weapons of Mass Destruction: How to set up an Inspection Regime. JS. et al, Nupi 2012). Denne var finansiert av UD og jeg var ansvarlig.

Foredraget dreier seg om innholdet i rapporten og prosessen i tilknytning til forhandlingene mellom utenriksministrene Kerry og Lavrov i Genève. Delegasjonene jobbet på høytrykk før og under forhandlingene for å komme til en enighet om inspeksjon og ødeleggelse av de kjemiske våpnene der WMD rapporten overraskende nok ble sentral. Rapporten er bygget på erfaringer fra UNSCOM og UNMOVIC i Irak for å definere de viktigste funksjonene som må dekkes dersom partene skal bli enige om å introdusere omfattende og oppdukkende inspeksjoner når situasjonen er spent og kaotisk slik som situasjonen ble vedrørende Syria. Dette er ikke en situasjon som man har en vanlig prosedyre i forhold til. Rapporten ble ferdig utarbeidet i samarbeid med mange internasjonale våpeninspektører på alle nivå og våpenkategorier spesielt knyttet til FNs våpeninspeksjoner, men som også omfattet IAEA, ODA og OPCW.

Norge fikk i denne sammenhengen et større fokus på seg enn antagelig forventet. Argumentene som ble fremhevet etter hvert var at Norge har vist lederskap i arbeidet og at Norge er stabilt, er en stor støttespiller for FN og har en sterk policy posisjon knyttet til ødeleggelse av WMD. Etter amerikansk og russisk forståelse hadde Norge også gode forutsetninger for praktisk å bidra til fysisk destruksjon av CW på norsk jord dersom utstyr og annet ble tilrettelagt. Man så på oppgaven som en relativt enkel jobb.

Vedlagt er dermed noen utdrag fra rapporten og fortsettelsen av denne (også sponset av UD):

  1. Rapporten «Weapons of Mass Destruction: How to set up an Inspection Regime». NUPI, 2012
  2. Rapporten «INISON». Rådgiverne LOS, 2013

INISON legges inn i lys av at dette er en naturlig videreføring av WMD rapporten i innhold og deltagelse og er en utkrystallisering av behovet for generell trening av WMD inspektører som dekker alle fagfelt (biovåpen, kjemivåpen og kjernefysiske våpen), uten at man går for dypt inn i hver enkelt våpenkategori. Dette betyr at en utvikler et GENERELT «roster» der en kan trene ca. 40 våpeninspektører i året på norsk jord, i norsk eller nordisk regi, som eventuelt videre kan rekrutteres til IAEA, OPCW eller ODA (for videre trening). Eventuelt kan et slikt program gi full trening under visse forutsetninger for å hindre «proliferation» risiko. Dette programmet, «skolen eller akademiet» er dernest foreslått gitt FN som en gave etter realisering. Sertifisering av inspektører kan gjøres mulig innen et slikt program.

Begge rapportene henger sammen, har vært belyst internasjonalt og har støttespillere på høyeste internasjonale plan. Se de originale rapportene for en full oversikt.

Jørn Siljeholm

3. November 2013. Rådgiverne LOS, Oslo og Omnis Inc. Washington DC

s