Skip to content

Ressurssituasjonen i forsvarssektoren

Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard
Oslo Militære
Samfund
19. april 2010

Power Point presentasjon av foredraget finner du her:

2010-04-19_Sogaard. Merk kommentarfeltet under lysbildene.

 

Formann, kjære forsvarsvenner!

Vekten vil bli lagt på økonomiske ressurser, men jeg vil også komme inn på andre forhold som har ressursmessige implikasjoner, som bl.a. årsverk.

Jeg bør allerede innledningsvis advare om at dette kan komme til å bli tørt: dels fordi det kommer en del tall og diagrammer, dels fordi den gjengse byråkrat vel ikke har for vane å skape karismatisk vekkelse. Men, som en klok person skal ha sagt: det er gjennom lidelse at høyere innsikt nås. Uten at lidelse dermed skulle forstås som en garanti for høyere innsikt!

Men kan man stole på det en embedsmann sier, spør kanskje noen. Er ikke embedsmannen kun et talerør for den til enhver sittende politiske ledelse?

Svaret kan avhenge av den enkelte embedsmann, men fra mitt ståsted er svaret at en embedsmann uten personlig og faglig integritet, øver vold på selve kjernen i sitt virke: Jf neste plansje.