Skip to content

Geir Helgesen (Director, the Nordic Institute of Asian Studies) gjestet Oslo Militære Samfund den 12. oktober 2016 med et særdeles spennende foredrag om Nord-Korea. Vi fikk hans personlige betraktninger igjennom en lang ferd i arbeide rundt Nord-Korea spørsmål.

Den usikre balansen mellom fred og krig på den koreanskehalvøya skremmer naboene og opprører verdenssamfunnet. Hvor lenge kan regimet fortsette å motstå presset fra omverdenen? Er en militær løsning mulig? Kan Kina gripe inn, og vil Kina gripe inn? Kunne det være en rolle å spille forde nordiske landene i denne fjerne konflikten? Med bakgrunn i mer enn 30 årsobservasjoner og studier, mange besøk nord og sør for den 38. breddegraden, ogetter mange samtaler med aktører på begge sider av demarkasjonslinjen vil Geir Helgesen peke på mindre kjente sider av konflikten. På bakgrunn av denne unikeinnsikten vil han vise at den kalde krigen i dag fortsetter i Øst-Asia, ogutdype hvorfor han mener det er slik.

Vi anbefaler også denne videoen fra et foredrag han holdt – som viser hans joviale og lune humor sammenblandet med et sterkt intellekt: Branding and Cultural Diplomacy conflicting or complementary?