Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Klikk for presentasjon

2009-03-30-Hynaas

Sesjonen inn i en ny tid – rekrutteringsarena for alle

Av Brigader John Einar Hynaas, sjef Vernepliktsverket