Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Sverre Lodgaard, NUPI, foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS). Foto: OMS Presse

Mandag 6. november 2017 hadde vi gleden av å få besøk av seniorforsker Sverre Lodgaard fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt som foredro om Nord-Korea. Sverre Lodgaards ekspertområder er geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, kontroll med og nedrustning av atomvåpen og Irans og Nord-Koreas atomprogrammer. Lodgaard var direktør for NUPI i perioden 1997–2007.

Lodgaards arbeidserfaring er like imponerende som foredraget han avholdt, som også viste seg å ha en svært god timing sett opp mot det aktuelle nyhetsbildet man har om Nord-Korea om dagen.

Arbeidserfaring

2007- Seniorforsker, NUPI
1997-2007 Direktør, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo
1992-1996 Direktør, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), FN-kontoret, Geneve
1987-1992 Direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO), Oslo
1980-1986 Forsker, Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI)

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. .

Geir Helgesen (Director, the Nordic Institute of Asian Studies) gjestet Oslo Militære Samfund den 12. oktober 2016 med et særdeles spennende foredrag om Nord-Korea. Vi fikk hans personlige betraktninger igjennom en lang ferd i arbeide rundt Nord-Korea spørsmål.

Den usikre balansen mellom fred og krig på den koreanskehalvøya skremmer naboene og opprører verdenssamfunnet. Hvor lenge kan regimet fortsette å motstå presset fra omverdenen? Er en militær løsning mulig? Kan Kina gripe inn, og vil Kina gripe inn? Kunne det være en rolle å spille forde nordiske landene i denne fjerne konflikten? Med bakgrunn i mer enn 30 årsobservasjoner og studier, mange besøk nord og sør for den 38. breddegraden, ogetter mange samtaler med aktører på begge sider av demarkasjonslinjen vil Geir Helgesen peke på mindre kjente sider av konflikten. På bakgrunn av denne unikeinnsikten vil han vise at den kalde krigen i dag fortsetter i Øst-Asia, ogutdype hvorfor han mener det er slik.

Vi anbefaler også denne videoen fra et foredrag han holdt – som viser hans joviale og lune humor sammenblandet med et sterkt intellekt: Branding and Cultural Diplomacy conflicting or complementary?