Skip to content

Foredrag i Oslo Militære Samfund
mandag 16. november 2009

Ved

Seniorforsker Øystein Tunsjø
Institutt for Forsvarsstudier (IFS)

Kinas gjenreisning – ambisjoner, utvikling og utfordringer.

 

(Kort resymé)

 

Seniorforsker Øystein Tunsjø Institutt for Forsvarsstudier (IFS). Foto: Stig Morten Karlsen, OMS

60-årsmarkeringen 1. oktober 2009 av etableringen av Folkerepublikken ble benyttet til å legitimere og tydeliggjøre kommunistpartiets makt og signalisere til omverden at Kina har gjenvunnet sin stormaktsrolle. Samtidig vil Kinas ledere møte store utfordringer i å utforme og håndtere den nye identiteten som konstrueres.

 

Kinas voldsomme vekst vekker troen på at Kina vil gjenoppstå som verdens midtpunkt og ledende stormakt. Kravet om økt status og prestige er naturlig for de fleste kinesere, men bidrar også til at kinesisk nasjonalisme vokser frem. Nye stormaktsambisjoner vil kunne føre til spenning i forholdet til andre stater. Fra historien kjenner vi til flere eksempler på at forbindelsen mellom en fremvoksende stormakt og nasjonalisme har ført til konflikter. Derfor trengs det tilbakeholdenhet. Kina har til nå mestret denne utfordringen gjennom en garderingsstrategi som kombinerer militær oppbygging og en økende regional og global rolle med moderasjon og sofistikert diplomati.

 

Kina har konsolidert sin kontinentale posisjon og dominerer i dag store deler av Asia. Det er lite som tyder på at Kina vil ekspandere innover på det asiatiske kontinentet på samme måte som mongolene gjorde det på 1200-tallet. I tiden fremover er det isteden grunn til å anta at det avgjørende spørsmålet for fremtidig stabilitet og potensiell konflikt vil være om kontinentalmakten Kina etablerer seg som en dominerende sjømakt og utfordrer USAs overlegenhet til havs. Dette spørsmålet vil stå sentralt for å forstå maktbalansen i forholdet mellom Kina og USA og legge viktige føringer for fremtidens globale utviklingstrekk.