Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

I samsvar med OMS lover, § 7 innkalles det til generalforsamling i Myntgata 3, mandag 8. april 2018 kl. 18:00

Se vedlagte sakspapirer her.

Saksliste:
1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2018
2. Reviderte årsregnskaper for 2018 for OMS og NMT
3. Valg av tillitsmenn
a. Direksjonsmedlemmer og varamenn
b. Representantskapsmedlemmer og varamenn
c. Revisor
d. Valgkomite
4. Medlemskontingent for 2019
5. Forslag til endring av Lov for OMS

Jo G. Gade, kontreadmiral, Ordfører i Representantskapet

Generalforsamlingen er for medlemmer og det er ikke nødvendig med påmelding i forkant

Foredraget starter direkte etter generalforsamlingen tentativt kl. 18:30, deretter seksa.

Intendanten
E-post: Send E-post

I samsvar med OMS lover, § 7 innkalles det til generalforsamling i Myntgaten 3 Mandag 9. april 2018 kl. 18:00 (NB: merk tidspunkt! Foredraget starter umiddelbart etter generalforsamlingen, tentativt kl. 18:30, og seksa deretter).

Se vedlagte sakspapirer her.

Se arrangementets oppdatering her.

Saksliste:
1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2017
2. Reviderte årsregnskaper for 2017 for OMS og NMT
3. Valg av tillitsmenn
a. Direksjonsmedlemmer og varamenn
b. Representantskapsmedlemmer og varamenn
c. Revisor
d. Valgkomite
4. Medlemskontingent for 2018
5. Forslag til endring av Lov for OMS

Forslag som ønskes behandlet skal være Direksjonen i hende innen 1. februar.

Årsberetning og regnskap for 2017 blir lagt ut i OMS senest 19. mars 2018 og samtidig gjort tilgjengelig på OMS hjemmeside.

Jo G. Gade, kontreadmiral, Ordfører i Representantskapet