Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Foto: OMS

Mandag 16. januar 2017 hadde Oslo Militære Samfund den store gleden av å ha finansminster Siv Jensen (Frp) på talerstolen. Jensen leverte et særdeles godt og inspirerende foredrag om makrotrender i økonomien og da med et særskilt og naturlig fokus på forsvarsøkonomien.

 

Makrotrender i økonomien, med fokus på forsvarsøkonomien – Fra foredraget til finansminster Siv Jensen i Oslo Militære Samfund. Foto: OMS

 

Neste mandag gjester oberstløytnant Palle Ydstebø Oslo Militære Samfund hvor han skal foredrag om hybridkrigføring. Vel møtt til våre medlemmer!