Skip to content
Anno 1825

Kunnskap og kameratskap

Delta i debatten om totalforsvaret og de militære vitenskaper.

Oslo Militære Samfund tilbyr foredrag, diskusjoner, tidsskrift og selskapelig samvær for offiserer, befal og forsvarsinteresserte.

Hva skjer?

Se alle kommende arrangementer

Nr. 4/2021

Norsk Militært Tidsskrift

Les utgaven