Skip to content
Anno 1825

Medlemskap

For deg som vil delta i debatten om Norges Militære Fremtid.

Våre medlemskap er for offiserer, spesialistbefal og andre relevante tjenestemenn tilknyttet Forsvaret. Som medlem blir du en del av vårt nettverk – og kan delta på våre arrangementer. Abonnement på NMT er inkludert.

Fordeler med medlemskap

Flott program med mange aktuelle foredrag og aktiviteter. Medlemmene får tilsendt Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt. Medlemsrabatt: Selskapslokaler AS, som er restauratør i OMS sine lokaler, innvilger våre medlemmer 10 % rabatt på ordinær selskapsmeny. Rabatten gjelder ikke sammensatte menyer, da det ikke er tillatt med rabatt på alkoholholdig drikke.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan bli medlem?

Samfundet har disse kategorier medlemmer:

– alminnelige medlemmer

– æresmedlemmer

– innbudte medlemmer

– bedriftsmedlemskap

Alminnelig medlemmer:

Norske offiserer og spesialistbefal.
Norske sivile embetsmenn og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret.
Andre personer som det er i Oslo Militære Samfunds særlige interesse å knytte til seg.
Samfundet har pr januar 2017 ca 1500 alminnelige medlemmer.

Fordeler med medlemskap

Flott program med mange aktuelle foredrag og aktiviteter. Medlemmene får tilsendt Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt. Medlemsrabatt: Selskapslokaler AS, som er restauratør i OMS sine lokaler, innvilger våre medlemmer 10 % rabatt på ordinær selskapsmeny. Rabatten gjelder ikke sammensatte menyer, da det ikke er tillatt med rabatt på alkoholholdig drikke.

Hvordan søke medlemskap?

Søk om medlemskap ved å bruke skjemaet under. Merk at referansepersonene må være medlem av OMS. Det forutsettes at søker underretter referansepersonene om at de har blitt oppgitt i søknaden. Referansene vil bli kontaktet.

Hva koster det å være medlem?

Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 720,- pr år.

Kadetter kr 120,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år.

Bedriftsmedlemskap: kr 25.000,- per år.