Skip to content

Høstprogrammet er nå publisert. Første foredrag er mandag 7. september. OMS ønsker vel møtt til nye og gamle medlemmer! Les viktig informasjon før du kommer.

Anno 1825

Medlemskap

For deg som vil delta i debatten om Norges Militære Fremtid.

Våre medlemskap er for offiserer, spesialistbefal og andre relevante tjenestemenn tilknyttet Forsvaret. Som medlem blir du en del av vårt nettverk – og kan delta på våre arrangementer. Abonnement på NMT er inkludert.

Fordeler med medlemskap

Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.

Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.

Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen. Restauratøren innvilger medlemmer av OMS 10 % rabatt på ordinær selskapsmeny. (Rabatten gjelder ikke sammensatte menyer, da det ikke er tillatt med rabatt på alkoholholdig drikke).

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan bli medlem?

Alminnelige medlemmer:

  • Norske offiserer og spesialistbefal.
  • Norske sivile embetsmenn og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret.
  • Andre personer som det er i Oslo Militære Samfunds særlige interesse å knytte til seg.

Hvordan søke medlemskap?

Søk om medlemskap ved å bruke skjemaet over. Merk at referansepersonene må være medlem av OMS. Det forutsettes at søker underretter referansepersonene om at de har blitt oppgitt i søknaden. Referansene vil bli kontaktet.

Hva koster det å være medlem?

Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 720,- pr år.

Kadetter kr 120,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år.

Bedriftsmedlemskap: kr 25.000,- per år.