Skip to content
Anno 1825

Medlemskap

For deg som vil delta i debatten om Norges Militære Fremtid.

Våre medlemskap er for offiserer, spesialistbefal og andre relevante tjenestemenn tilknyttet Forsvaret. Som medlem blir du en del av vårt nettverk – og kan delta på våre arrangementer. Abonnement på NMT er inkludert.

Fordeler med medlemskap

Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.

Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.

Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen. Restauratøren innvilger medlemmer av OMS 10 % rabatt på ordinær selskapsmeny. (Rabatten gjelder ikke sammensatte menyer, da det ikke er tillatt med rabatt på alkoholholdig drikke).

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan bli medlem?

Alminnelige medlemmer:

  • Norske offiserer og spesialistbefal.
  • Norske sivile embetsmenn og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret.
  • Andre personer som det er i Oslo Militære Samfunds særlige interesse å knytte til seg.

Hvordan søke medlemskap?

Søk om medlemskap ved å bruke skjemaet over. Merk at referansepersonene må være medlem av OMS. Det forutsettes at søker underretter referansepersonene om at de har blitt oppgitt i søknaden. Referansene vil bli kontaktet.

Hva koster det å være medlem?

Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 876,- pr år.

Ungdom (medlemmer til og med fylte 30 år:) kr 264,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 492,- pr år.

Bedriftsmedlemskap: kr 30.000,- per år.