Skip to content

Finnmark – en studie i grått

I en stadig pågående debatt om forsvaret av Finnmark synes det å ha utkrystallisert seg to alternativer som står diametralt mot hverandre. Det diskuteres i stor grad om hvorvidt Finnmark i det hele tatt kan forsvares, og i så fall hvordan. Alternativene som løftes fram, består på den ene side av tradisjonell manøverkrigføring i brigadeforband, og på den andre side av oppgivelse av terreng i kombinasjon med nektelse ved hjelp av avstandsleverte våpen.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.