Skip to content
Anno 1825

Ofte stilte spørsmål

Hva er Oslo Militære Samfund?

Oslo Militære Samfund er en uavhengig ideell organisasjon som har til formål å utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å fremme kameratskap mellom offiserer og forsvarsinteresserte gjennom selskapelig samvær.

 

Hvem taler i OMS, og er det en åpen talerstol?

Hvem som taler i OMS fremgår av samfundets offisielle program. Programmet fastsettes for to perioder i året, oktober til desember og januar til april. Disse omtales som henholdsvis høstprogrammet og vårprogrammet. Det er programkomiteen i OMS som fastsetter programmet og talerstolen er dermed ikke åpen for almenheten.

Er talerstolen til Oslo Militære Samfund til leie?

Oslo Militære Samfund har en av Norges viktigste talerstoler innen utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den er ikke, og har aldri vært til leie.

Er Oslo Militære Samfund et sted?

Nei. Oslo Militære Samfund er en organisasjon. OMS eier Samfundsbygningen i Myntgata 3, som også kan leies til private arrangementer som ikke er i OMS’ regi. Det vil imidlertid være feil å referere til at slike private arrangement er gjennomført i Oslo Militære Samfund.

 

 

Jeg ønsker å reservere selskapslokale. Hvordan skal jeg ta kontakt?

Ta kontakt med Ann Mari eller Mathias. Så vil de hjelpe deg med å planlegge et fantastisk arrangement.

Les mer om våre selskapslokaler

Hvem leier OMS ut til?

OMS leier ut deler av Samfundsbygningen i Myntgata 3 til Selskapslokaler AS. Private arrangementer i bygningen avtales med Selskapslokaler AS, og på de vilkår som fastsettes av dem. OMS er ikke involvert i driften.

Hvem har adgang til foredrag på mandagsmøtene?

Foredragene i Oslo Miliære Samfund er for medlemmer og deres gjester. Medlemmene kan ta med en gjest. Det er mulig å ta med flere gjester men da må dette klareres med intendanten på forhånd.

Tilreisende offiserer og befal, samt elever ved Stabsskolen og Forsvarets sjefskurs, har adgang ved fremvisning av id-kort ved ankomst.

I tillegg kan presse med gyldig pressekort og fremmede lands diplomater med diplomatkort utstedt av Utenriksdepartementet delta.

Det er adgangskontroll i døren. Dersom du ønsker å bli medlem kan du lese mer om dette her

Hvilke regler gjelder for spørsmålsrunden etter foredraget?

Formannen er møtets vert og ordstyrer. Signaliser til formannen dersom du ønsker å stille spørsmål. 

Når du blir gitt ordet kan du etter å ha presentert deg stille ett spørsmål. Du skal ikke takke foredragsholder når du blir gitt ordet i følge med spørsmålsrunden. Formannen takker av foredragsholder på vegne av oss alle når møtet skal avsluttes.

Spørsmålet skal være:

  • relevant i forhold til aftenens tema, og
  • av verdi for flere enn spørsmålsstilleren
  • utformet slik at foredragsholderen skal ha mulighet til å gi et konkret svar på det som det blir spurt om.

Foredragsholder vil deretter normalt svare på spørsmålet og formannen gir ordet til neste spørsmålsstiller.

Ønske du å stille flere spørsmål må du be formannen om ordet på nytt. 

Dersom noen stiller mer enn ett spørsmål, kan formannen avgjøre hvilket spørsmål foredragsholder skal svare på, eller ignorere spørsmålet og heller gi ordet til neste på talerlisten. Det siste gjelder også om det stilles et spørsmål som ikke møter kravene, fremmes en påstand som ikke er et spørsmål mv. 

Ved gjentatte brudd på disse retningslinjene må en påregne å ikke vil bli gitt muligheten til å stille spørsmål i fremtiden.

Hva er antrekksbestemmelsene i OMS?

Det stilles krav til antrekk i Oslo Miltære Samfund.

Mandagesmøter/foredrag: Dress eller jakke og bukse. Tilsvarende for kvinner. Stadig tjenestegjørende kan stille i daglig uniform.

Stiftelsesmiddag: Mørk uniform/messeantrekk II/smoking

Ball: Galla/messeantrekk I.

 

 

Hva er seksa?

Seksa er middagen etter foredragene i Oslo Militære Samfund. Den starter ca kl 19:15 og varer til ca 21:30

Hvem kan delta på seksa?

Seksa er for medlemmer av Oslo Militære Samfund. Medlemmene kan ta med en gjest. Det er mulig å ta med flere gjester men da må dette klareres med intendanten på forhånd.

Hvordan melder jeg meg på og betaler for seksa?

Seksa bestilles og betales på bestillingsskjema som er lenket fra arrangmentssiden. Det er ikke mulig å bestille pr telefon eller e-post. Påmeldingsskjemaet stenger fredagen før arrangementet slik at vi kan melde inn antall spisende til restauratøren.

Trenger jeg å ta med kvittering eller gjøre noe før foredraget når jeg er påmeldt seksa?

Du trenger ikke ha med kvittering, men ved ankomst før foredraget ber vi om at du sjekker at du står på listen over spisende og krysser av for ankommet.

Jeg har forsøkt å logge meg på arrangementet men får feilmelding: ‘Feil ved generering av kode’

Årsaken til feilmeldingen ‘Feil ved generering av kode’ er at mobilnummeret ditt ikke er registrert i medlemssystemet og at du dermed ikke kan få tilsendt kode. Ta kontakt med intendanten for å oppdatere dine opplysninger.

Det skjer ingenting når jeg trykker på påmeldingsknappen

Dette er et kjent problem ved bruk av nettleseren Internett Explorer. Denne bygger på en gammel standard som OMS ikke støtter. Vennligst benytt en standard nettleser, for eksempel Chrome, Safari, Edge, Firefox eller Opera.

Hvorfor kan jeg ikke melde meg på ved å betale direkte til konto?

Vi ønsker ikke direktebetaling til konto uten at det foreligger en bestilling og faktura. Det tar flere dager fra betalingen blir gjort til den blir synlig i OMS. Slike betalinger fører til ekstra administrasjon og skaper rot i systemet.

Er det mulig å melde seg på til seksa samme dag?

Det kan være noen restplasser samme dag, men dette kan ikke garanteres. Hør med intendanten, direksjonsmedlemmer eller betjeningen før foredraget om det er noe ledig.

Hvordan kan jeg betale for en restplass?

Betaling av restplass skjer ved at faktura ettersendes på e-post. Vi tar ikke kontanter på OMS.

Hva er stiftelsesmiddagen?

Stiftelsesmiddagen er feiringen av OMS’ stiftelsesdag som er 1. mars 1825. Dette er OMS’ fødselsdagsfeiring om du vil. Tradisjonen er at stiftelsen feires med en middag på den fredagen eller lørdagen som faller på eller nærmest 1. mars det enkelte år.  Middagen gjennomføres i store sal in Myntgata 3 og det dekkes tradisjonelt på runde bord med 8-10 personer pr bord. Det gir en kapasitet på oppunder 100 deltakere. Det blir normalt servert aperitiff, tre retters meny med vin og kaffe/avec. Under middagen er det tradisjonelt to taler: En for «Samfundet» og en for «Fædrelandet» Foregående års foredragsholdere blir invitert. Stiftelsesmiddagen er ellers kun for medlemmer av OMS og det er ikke anledning til å ta med medfølger som ikke er medlem av OMS.

Hvor kan jeg finne intendanten på mandagsmøtene?

Intendanten er normalt til stede på mandagsmøtene og kan finnes i foajeen i 1. etasje fra kl 17:30-17:45. Utover dette vil intendanten sirkulere i lokalet.

Hva er Zubarus?

Zubarus er leverandøren av medlemsystemet til OMS. Dette systemet holder oversikt over hvem som er medlem og abonnent, fakturering av kontingent og påmeldinger og betalinger for arrangementer. Systemet er integrert med hjemmesiden, slik at bare de som er medlem  kan logge seg inn på hjemmesiden.

Hvorfor står det Zubarus på kontoutskriften min?

Når du betaler medlemskontingent eller for arrangementer går disse til klientkonto hos Zubarus. Dette forenkler administrasjonen i OMS.

Hvordan skal jeg kontakte OMS?

Vi ønsker primært henvendelser på e-post og intendanten er kontaktpunkt. Mailadressen er intendant@oslomilsamfund.no. Dersom du ønsker en telefonsamtale kan dette avtales på e-post.