Skip to content
Anno 1825

Om OMS

Vår historie

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825. I 1925 ble navnet endret til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1300 medlemmer og har fire søyler: Talerstolen, Norsk Militært Tidsskrift, Samfundsbygningen og sosialt samvær.

Samfundets formål

Samfundets formål er å utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å fremme kameratskap mellom offiserer, befal og forsvarsinteresserte gjennom selskapelig samvær.

«Oslo Militære Samfund er en av Norges viktigste talerstoler»

Børge Brende

Alle våre foredrag er for våre medlemmer og spesielt innbudte gjester.

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie. Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Du kan lytte til mange av våre foredrag som podcast. De legges ut på nettstedet Podbean, men vil også speiles der du normalt finner podcaster. Søk etter «Oslo Militære Samfund».