Skip to content

Høstprogrammet er nå publisert. Første foredrag er mandag 7. september. OMS ønsker vel møtt til nye og gamle medlemmer! Les viktig informasjon før du kommer.

Anno 1825

Hvordan dekke et arrangement i OMS

Oslo Militære Samfund er stolte av å ha en av Norges viktigste talerstoler. Dette forplikter. Derfor ønsker vi å legge til rette for at presse og mediehus skal oppleve det som enkelt å dekke våre foredrag.

Hvilket foredrag, og når?

Under menyvalget arrangementer finnes oppdatert program for våre arrangementer i våre lokaler i Myntgata 3, 0151 Oslo. Normalt publiserer vi program for et halvår av gangen.

Vi ber om at dere informerer oss i forkant om dere ønsker dekke et av våre foredrag, og dere må fortelle hvem dere er og hvilket mediehus dere representerer i døra ved ankomst.

Opprigg og foredragsstart

Normalt starter foredragene kl 18:00. Da låses dørene. Det betyr at vi ønsker at presse og mediehusene er ferdig rigget opp innen klokken 17:50. Vi bistår med angivelse av egnet sted ved ankomst, herunder strøm og mikrofontips. Merk at det fra tid til annen er foredragsstart kl 18:30 eller 19:00. Dette vil være angitt i oversikt over våre arrangementer.

En-til-en intervju med foredragsholder

Spørsmålsrunden er forbeholdt våre medlemmer. Ønsker dere en-til-en intervjuer, ber vi dere ta kontakt med foredragsholder eller deres kommunikasjonsenhet. En-til-en intervjuer gjennomføres ofte rett før foredraget. I enkelte tilfeller settes det av litt tid rett etter foredraget, men siden foredragsholder som regel deltar i middagen kl 19:15, ønskes slike intervjuer gjort i forkant.

Lyd og videoopptak må avtales med foredragsholder i forkant

Det er ikke lov å gjøre lyd- og videoopptak av foredragene uten foredragsholders samtykke, og det er ikke tillatt å gjøre lyd eller videoopptak under spørsmålsrunden. Det er heller ikke tillatt å sitere fra denne seansen. 

Kontaktinformasjon:

presse@oslomilsamfund.no