Skip to content
Anno 1825

Hvordan dekke et arrangement i OMS

Oslo Militære Samfund er stolte av å ha en av Norges viktigste talerstoler. Dette forplikter. Derfor ønsker vi å legge til rette for at presse og mediehus skal oppleve det som enkelt å dekke våre foredrag.

Hvilket foredrag, og når?

Under menyvalget arrangementer finnes oppdatert program for våre arrangementer i våre lokaler i Myntgata 3, 0151 Oslo. Normalt publiserer vi program for et halvår av gangen.

Vi ber om at dere informerer oss i forkant om dere ønsker dekke et av våre foredrag, og dere må fortelle hvem dere er og hvilket mediehus dere representerer i døra ved ankomst.

Opprigg og foredragsstart

Normalt starter foredragene kl 18:00. Da låses dørene. Det betyr at vi ønsker at presse og mediehusene er ferdig rigget opp innen klokken 17:50. Vi bistår med angivelse av egnet sted ved ankomst, herunder strøm og mikrofontips. Merk at det fra tid til annen er foredragsstart kl 18:30 eller 19:00. Dette vil være angitt i oversikt over våre arrangementer.

En-til-en intervju med foredragsholder

Spørsmålsrunden er forbeholdt våre medlemmer. Ønsker dere en-til-en intervjuer, ber vi dere ta kontakt med foredragsholder eller deres kommunikasjonsenhet. En-til-en intervjuer gjennomføres ofte rett før foredraget. I enkelte tilfeller settes det av litt tid rett etter foredraget, men siden foredragsholder som regel deltar i middagen kl 19:15, ønskes slike intervjuer gjort i forkant.

Lyd og videoopptak må avtales med foredragsholder i forkant

Det er ikke lov å gjøre lyd- og videoopptak av foredragene uten foredragsholders samtykke, og det er ikke tillatt å gjøre lyd eller videoopptak under spørsmålsrunden. Det er heller ikke tillatt å sitere fra denne seansen. 

Kontaktinformasjon:

presse@oslomilsamfund.no