Skip to content

Milorg-folk som fikk norske dekorasjoner trass i proklamasjonen om dekorasjonsavståelse

I år er det 75 år siden Norge vant sin frihet igjen etter fem års krig og okkupasjon. Mye er skrevet om mange sider av denne krigen, herunder om hvem som fikk, og hvem som ikke fikk, offentlig anerkjennelse for innsatsen i form av dekorasjoner. Det ble også satt ned et dekorasjonsutvalg i 2011 som skulle se på praksisen på nytt. I denne artikkelen løftes det fram noen sider ved dette som i liten grad har vært framme tidligere.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.