Skip to content

Distribuert læring ved militære skoler

Parallelt med den store reformen av personellområdet i Forsvaret, og innføringen av OMT, ble det også gjennomført en gjennomgripende utdanningsreform i Forsvaret. Bestillingen her var enkel: Bedre utdanning til halve prisen! Det er lett å bli både oppgitt og kynisk når man brått skal levere bedre for mindre, men det gir også muligheter. I denne artikkelen presenteres erfaringer fra første semester med fulltids bachelorstudenter ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen - spesialisering militær logistikk.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.