Skip to content

Hvilke sentrale utfordringer ligger foran Forsvaret når OMT nærmer seg slutten av implementeringsfasen?

Hensikten med OMT er å skape en mer balansert personellstruktur som skal legge grunnlaget for en styrking av den operative evnen. Dette skal hovedsakelig skje gjennom at Forsvaret går bort fra det rene vertikale karrieresystemet Enhetsbefalsordningen, til fordel for et system med to komplementære søyler bestående av offiserer og spesialister. I dette systemet skal offiserene inneha det som gjerne omtales som «breddekompetanse», mens spesialistene skal ha «dybdekompetanse». Denne artikkelen peker på at det fremdeles er et ganske åpent spørsmål hvordan dette skal skje i praksis.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.