Skip to content

Svenska Försvarsmaktens flerbefälssystem

Den här artikeln syftar till att beskriva den svenska Försvarsmakten nuvarande flerbefälssystem som (åter-)infördes 2008 och som nu är under slutlig implementering. För att det (väldigt) svenska systemet ska kunna förstås, behöver en bakgrundsbild tecknas varför Sveriges Försvarsmakt behövde återinföra ett system som funnits nästan under hela den svenska Krigsmaktens (Fr o m 1995 Försvarsmakten) organiserade historia. Sedan Berlin-murens fall 1989 har den svenska Försvarsmakten genomgått ett antal genomgripande förändringar. Även dessa är nödvändiga att ha kunskap om för att förstå varför det svenska systemet ser ut som det gör idag. Av utrymmesskäl (3400 ord) redovisas endast några av de avgörande.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.