Skip to content

Cybertrusselen og elektronisk krigføring – kva kan vi sjå føre oss i gråsona?

«Gråsona» er eit omgrep som vert nytta om ein del av konfliktspekteret der ein stat freistar presse viljen sin på ein annan stat, men samtidig liggje under terskelen for eskalering til open væpna konflikt. Mellom dei verkemidla som ein stat kan tenkjast å nytte i gråsona er cyberåtak og elektroniske åtak. (Johnson, 2021) Denne artikkelen er basert på eit føredrag der eg vart utfordra til å svare på spørsmålet «cybertrusselen og elektronisk krigføring (EK) – kva kan vi sjå føre oss i gråsona?»

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.