Skip to content

Cybertrusselen og elektronisk krigføring – kva kan vi sjå føre oss i gråsona?

«Gråsona» er eit omgrep som vert nytta om ein del av konfliktspekteret der ein stat freistar presse viljen sin på ein annan stat, men samtidig liggje under terskelen for eskalering til open væpna konflikt. Mellom dei verkemidla som ein stat kan tenkjast å nytte i gråsona er cyberåtak og elektroniske åtak. (Johnson, 2021) Denne artikkelen er basert på eit føredrag der eg vart utfordra til å svare på spørsmålet «cybertrusselen og elektronisk krigføring (EK) – kva kan vi sjå føre oss i gråsona?»

Vil du lese mer?

Bestill abonnement her.

Abonnement på Oslo Militære Tidsskrift

  • Digital tilgang på alle utgaver
  • 4 utgivelser hvert år
  • Historisk arkiv.

Allerede abonnent på Oslo Militære Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.