Skip to content

Elektronisk krigføring (EK) i gråsoneoperasjoner

I NMT 3/21 rettet Mass Soldal Lund søkelyset på cyber- og elektronisk krigføring i gråsoneoperasjoner. I denne artikkelen utdyper vi mulighetsrommet for elektronisk krigføring (EK) spesifikt. Selv om EK normalt inngår som et element i større informasjonsoperasjoner og som styrkemultiplikator i mer konvensjonell krigføring, vil denne artikkelen begrense seg til å se på EK-spesifikke aspekter.

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.