Skip to content

Elektronisk krigføring (EK) i gråsoneoperasjoner

I NMT 3/21 rettet Mass Soldal Lund søkelyset på cyber- og elektronisk krigføring i gråsoneoperasjoner. I denne artikkelen utdyper vi mulighetsrommet for elektronisk krigføring (EK) spesifikt. Selv om EK normalt inngår som et element i større informasjonsoperasjoner og som styrkemultiplikator i mer konvensjonell krigføring, vil denne artikkelen begrense seg til å se på EK-spesifikke aspekter.

Vil du lese mer?

Bestill abonnement her.

Abonnement på Oslo Militære Tidsskrift

  • Digital tilgang på alle utgaver
  • 4 utgivelser hvert år
  • Historisk arkiv.

Allerede abonnent på Oslo Militære Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.