Skip to content

Clausewitz 10-års jubileumsseminar

Dato:
torsdag 19. mai 2022
Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Oslo Militære Samfund
Arrangementet er åpent for alle


I forbindelse med at Clausewitz-seminaret i Oslo Militære Samfund har vært i virksomhet i 10 år, arrangerer vi jubileumsseminar i Samfundets lokaler i Myntgata 3 torsdag 19. mai kl10:00 – 15:00.

Seminaret er delt i to sesjoner. Før lunsj vil professor Christopher Coker fra London School of Economics innlede om den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten i Europa etter krigen i Ukraina. Hans innlegg vil bli kommentert av et panel med tre norske eksperter før det blir diskusjon med salen.
Etter lunsj følger en sesjon som vil sette søkelyset på Norges sikkerhetspolitiske stilling i lys av denne nye europeiske virkeligheten, og stille spørsmål om hva som vil være et realistisk norsk forsvarskonsept i årene fremover. Her vil to innledere presentere hvert sitt syn, etterfulgt av korte kommentarer fra et panel med to inviterte deltagere før det blir diskusjon med salen.

Session 1 (10:00 – 12:00)
The war in Ukraine has changed the geopolitics of Europe, brought the European countries together in a show of unity previously considered impossible and banished Russia from the community of civilized nations for at least a generation. Or has it? Foresight studies tell us that we are prone to exaggerate the effect of dramatic and disruptive events as they happen, underestimating the inexorable gravitational pull of acknowledged political, social and economic long-term trends. Does the war signal that high-end conventional war is back? Or does the obvious Russian lack of success and the huge political and economic cost confirm that conventional military force can only be applied
in this way when even more overwhelming military superiority makes success absolutely certain? Has Europe been reunited with unbreakable resolve in the face of naked Russian aggression, or will unity disintegrate as oil prices soar and the recoil effects of sanctions make themselves felt amidst our own societies one or two years from now? Is Russia going to be an untrustworthy Byzantine great power on Europe’s rim forever, or is Vladimir Putin the last of a long line of autocratic Russian rulers before the dawn of a more enlightened age?

Professor Christopher Coker has been thinking and writing about these issues for several decades, in, among others, the “The Future of War” from 2015. He will give his view on the long-term impact of current events as key-note speaker in session 1. To comment briefly on Professor Coker’s intervention we have Professor Janne Haaland Matlary from the University of Oslo, Senior Researcher Karsten Friis from the Norwegian Institute of International Affairs and Associate Professor Dr Håkon Lunde Saxi, The Norwegian Defence University College.

Sesjon 2 (13:00 – 15:00)
I sesjon 2 vil vi reise spørsmålet om hva slags tenkning som på bakgrunn av utviklingen skal legges til grunn for det norske forsvarskonseptet. Basert på de sikkerhetspolitiske, teknologiske og økonomiske forutsetningene forsvarsplanleggingen bygger på, hva bør være det norske forsvarets stridsidé og hvordan bør det som konsekvens av denne idéen organiseres, utrustes og operere i den mest utsatte del av landet? Vil det fortsatt være mulig å opprettholde en ambisjon der vi søker å holde territorium med bakkestyrker i den mest utsatte delen av landet til vi får alliert hjelp? Eller vil det være både nødvendig og tilstrekkelig å gå ned til en såkalt nektelsesambisjon (Anti-Access and Area Denial, A2/AD) basert på en evne til å påføre angriperen tap ved hjelp av moderne sensorer og våpen så lenge han befinner seg på norsk område? Innledere her blir general (p) og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og oberstløytnant Palle Ydstebø, FHS/Krigsskolen, med kommentarer fra oberstløytnant Tor-Erik Hansen, Hæren, orlogskaptein Stian Sandløkk, Sjøforsvaret og oberstløytnant Ole Marius Tørrisplass, Luftforsvaret, før debatt med salen.

Administrativt

Ordinær billett er kr 300, eller kr 250 for medlemmer av Oslo Militære Samfund.

Det vil være tilgjengelig kaffe/te/mineralvann under hele seminaret, samt stående buffet-lunsj for alle deltakere.

Påmeldingsfrist er 16. mai kl. 1200.

Seminaret vil ha maksimalt 100 deltakere.

Kontaktperson er Jon Meyer, e-post: jm@oslomilsamfund.no