Skip to content

Familieaften: Det var en gang krig», August Rathke – Lingekar og krigsveteran

Dato:
mandag 29. april 2019
Tid: 18:00 - 19:15
August Rathke Foto: Privat

August Rathke var 14 år da krigen kom til Norge. Han var aktiv i den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergen under krigen. Denne samarbeidet med MILORG, noe som ikke var vanlig i andre deler av Norge. I ett år var han etterlyst av Gestapo, og gikk i løpet av dette året i dekning på 37 forskjellige steder i Bergen. Hele familien ble angitt og arrestert i 1944, og han måtte flykte til England. Han var byrettsjustitiarius i Bergen fra 1984 – 1985, og dommer fra 1975 til 1984.

Påmelding til seksa (middag etter foredraget)