Skip to content

Foredag: Førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum «Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstands-bevegelsen i Norge under 2. verdenskrig»

Dato:
mandag 15. oktober 2018
Tid: 18:00 - 19:15

Førsteamanuensis Frode Færøy foredrar i Oslo Militære Samfund mandag 15. oktober 2018 klokken 18:00.

«Fiende eller forbundsfelle?»

Etterkrigstidens sakprosa om den hjemlige motstanden mot det tyske okkupasjonsregimet har fremvist ulike og til dels sterkt motstridende oppfatninger av kommunistenes betydning og innsats i den norske frihetskampen.

Hjemmefrontledelsen og Norges Kommunistiske Parti (NKP) som var kjernen i den kommunistiske motstandsbevegelsen, søkte ikke bare sammen for å bekjempe den felles fienden, men de konkurrerte også om posisjoner innenfor den organiserte motstandsbevegelsen og om innflytelse over den antinazistiske opinionen i Norge.

Var regjeringens og hjemmefrontledelsens uvilje mot å søke et tettere og mer formalisert samarbeid med kommunistene i hovedsak avledet av uenighet om motstandspolitikken mot okkupasjonsmakten, eller var disse motforestillingene i vel så stor grad forbundet sett med andre ideologiske, organisatoriske og strategiske faktorer?

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt inviterte gjester velkommen til foredragsaften.

 

Trykk på den røde teksten for:

Påmelding til seksa

Meny 15. oktober:

 

Intendanten
E-post: Send E-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.