Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: Cyberkrigføring – er vi godt nok rustet?

Dato:
mandag 30. oktober 2023
Tid: 18:00 - 19:15
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Brigader Halvor Johansen, Sjef Cyberforsvaret: Cyberkrigføring – er vi godt nok rustet?

Det er ikke forhåndspåmelding til foredraget. Se ellers ofte stilte spørsmål her.

Meny seksa.
Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.