Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: Cybermakt i møte med et digitalisert forsvar – muligheter og bekymringer. Ved Sjef Cyberforsvaret

Dato:
mandag 27. september 2021
Tid: 18:00 - 19:15
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag mandag 27. september 2021 i Oslo Miltære Samfunds lokaler i Myntgata 1.

Kveldens foredrag har tittelen «Cybermakt i møte med et digitalisert forsvar – muligheter og bekymringer» ved generalmajor Inge Kampenes, Sjef Cyberforsvaret.

Ingen forhåndspåmelding. Fysisk oppmøte.

Meny

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.