Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: Den arabiske våren som aldri kom. Vil den noen gang komme? 

Dato:
mandag 28. februar 2022
Tid: 18:00 - 19:00
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag i Oslo Militære Samfunds lokaler i Myntgata 3.

Kveldens foredrag har tittelen: «Den arabiske våren som aldri kom. Vil den noen gang komme? » ved Forsker Cecilie Hellestveit.

Foredraget vil fokusere på geopolitiske forklaringer til at den arabiske våren havarerte og neppe kommer tilbake. Særlig vil Hellestveit belyse dynamikk mellom de regionale stormaktene i Midtøsten – Tyrkia, Iran, Gulfstatene og Egypt samt den tiltagende sentrale militære og diplomatiske rollen til Russland i Midtøsten. Kina, USA og Europas rolle i Midtøsten vil også berøres.

Det er ikke forhåndspåmelding til foredraget.

Se ellers ofte stilte spørsmål her: www.oslomilsamfund.no/oss

Meny seksa

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.