Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: FFIs fokus på Totalforsvar – et svar på grenseløse trusler

Dato:
mandag 14. mars 2022
Tid: 18:00 - 19:00
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag i Oslo Militære Samfunds lokaler i Myntgata 3.

Kveldens foredrag har tittelen: «FFIs fokus på Totalforsvar – et svar på grenseløse trusler» ved Forskningsdirektør Janet M. Blatny, FFI.

Totalforsvaret handler om gjensidig sivil-militær støtte og samarbeid i hele krisespekteret, og at vi som nasjon skal kunne best mulig utnytte samfunnets tilgjengelige ressurser for å forsvare landet.  Det er mange aktører og sektorer som er  involvert i totalforsvaret. Fremtidens totalforsvar må utvikles i takt med samfunnsutviklingen og må strategisk utvikles. Foredraget vil ta for seg  utviklingstrekk og utfordringer av betydning for utviklingen av totalforsvaret og hvordan FFIs forskning og utvikling bidrar til å utvikle kunnskap og løsninger både for Forsvaret og sivilsamfunnet i rammen av totalforsvaret.

Se ellers ofte stilte spørsmål her: www.oslomilsamfund.no/oss

Meny

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.