Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: Overalt – alltid: det moderne Heimevernets rolle i dagens samfunn. Ved generalmajor Elisabeth Michelsen, Sjef Heimevernet

Dato:
mandag 8. november 2021
Tid: 18:00 - 19:15
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag mandag 8. november 2021 i Oslo Miltære Samfunds lokaler i Myntgata 3.

Kveldens foredrag har tittelen «Overalt – alltid: det moderne Heimevernets rolle i dagens samfunn». Ved generalmajor Elisabeth Michelsen, Sjef Heimevernet.

Ingen forhåndspåmelding. Fysisk oppmøte.

Meny

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.