Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag: Tungtvannet: Den hemmelige historien om det norske nettverket i «Atomlandsbyen»

Dato:
mandag 17. januar 2022
Tid: 18:00 - 19:00
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag i Oslo Militære Samfunds lokaler i Myntgata 3.

Kveldens foredrag har tittelen: « historien om det norske nettverket i «Atomlandsbyen»» ved Professor Jan Ketil Arnulf, BI

Norge var land nummer 6 i verden og først etter stormaktene med en fungerende atomreaktor. Hvor mye visste norske forskere, offiserer og våpenindustri om betydningen av tungtvannet? Hvordan ble kunnskapen om tungtvannet brukt som diplomatisk og sikkerhetspolitisk kort før, under og etter andre verdenskrig? I boka «Den norske atomlandsbyen» går forfatteren gjennom private og offentlige kilder samt forskningslitteraturen på området. Gjennomgangen tyder på at offiserer med tilknytning til forskning og industri forsto de viktigste sammenhengene allerede under felttoget 1940. Taushetsplikt og sikkerhetspolitiske hensyn kan ha lagt et mørke over den offiserenes innsats som gjorde Norge til en de facto atommakt i 1951.

Jan Ketil Arnulf er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Høgskole.

Det er for tiden forhåndspåmelding til fysiske foredrag i OMS. Påmeldingen stenger når det er fullt.

Se ellers ofte stilte spørsmål her: www.oslomilsamfund.no/oss

Meny seksa

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.