Skip to content

Generalforsamling 2019 – Innkalling med sakspapirer

Dato:
mandag 8. april 2019
Tid: 18:00 - 18:30

I samsvar med OMS lover, § 7 innkalles det til generalforsamling i Myntgata 3, mandag 8. april 2018 kl. 18:00

Se vedlagte sakspapirer her.

Saksliste:
1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2018
2. Reviderte årsregnskaper for 2018 for OMS og NMT
3. Valg av tillitsmenn
a. Direksjonsmedlemmer og varamenn
b. Representantskapsmedlemmer og varamenn
c. Revisor
d. Valgkomite
4. Medlemskontingent for 2019
5. Forslag til endring av Lov for OMS

Jo G. Gade, kontreadmiral, Ordfører i Representantskapet

 

Generalforsamlingen er for medlemmer og det er ikke nødvendig med påmelding i forkant

Foredraget starter direkte etter generalforsamlingen tentativt kl. 18:30, deretter seksa.

 

NB:

Ved en inkurie har det blitt en feil i sakspapirene. Dette gjelder det tredje forslaget til lovendring, se sakspapirenes siste side, pkt. 2.1 under foreslås endret til, der andre setning skal lyde:

   ‘De velges av generalforsamlingen for en periode på to år, idet fem trer ut hvert år.’

 

Intendanten
E-post: Send E-post