Skip to content
Bilde fra lokalene
Mottakelse

Introduksjonssamling

Dato:
onsdag 27. september 2023
Tid: 18:30 - 21:30
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Ta med ID-kort

Oslo Militære Samfund (OMS) inviterer til en introduksjon av OMS, vår virksomhet, program og våre fasiliteter.

Invitasjonen til dette arrangementet er rettet til kadetter, spesialistbefal, offiserer og ansatte i Forsvaret i Oslo-området; Forsvarets høgskole herunder Stabsskolen og Krigsskolen, representanter fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, tidligere foredragsholdere og aktører innen forsvarsindustrien. 

General Sverre Diesen og leder av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide har bekreftet sin deltagelse og vil bidra med innspill innen forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Formann i OMS, oberstløytnant (p) Bjørn Aksel Sund vil gi en kort presentasjon av Oslo Militære Samfund.

Det vil være enkel bevertning og baråpning frem til kl 21:30.
Bindende påmelding innen 22. september.

Antrekk: Pent fritidsantrekk (jakke, med eller uten slips). Kom gjerne i uniform (T2)

Se ellers ofte stilte spørsmål her: www.oslomilsamfund.no/oss

Velkommen!

Bjørn Aksel Sund
Oberstløytnant (p)
Formann Oslo Militære Samfund

Kontakt:
E-post: Send e-post