Skip to content
Medlemsforedrag

Foredrag (Julegilde): Eit land i endring

Dato:
mandag 6. desember 2021
Tid: 18:00 - 21:00
Sted: Oslo Militære Samfund
Obs! Kun åpent for medlemmer av OMS

Vi ønsker velkommen til medlemsforedrag mandag 6. desember 2021 i Oslo Miltære Samfunds lokaler i Myntgata 3.

Kveldens foredrag har tittelen «Eit land i endring» ved forfatter Edvard Hoem.

Den globale situasjonen er det lite grunn til å gle seg over i dag.  Den aggressive tonen mellom stormaktene i verda er påfallande, og situasjonen kan raskt utvikle seg til å bli farleg. Dei universelle verdiane som historisk sett har vakse fram i den vestlege sivilisasjonen: retten til ytringsfridom, forsamlingsfridom, religionsfridom, frie val og demokratiske institusjonar er truga. Er det noko i det heile som kan endrast av oss og styrke vår evne til å påverke dei store stridsspørsmåla i vår tid? Eller må vi innstille oss på at utfallet av de store internasjonale konfliktane blir avgjort ein heilt annan stad enn i våre nærområde?

Ingen forhåndspåmelding. Fysisk oppmøte.

***

Meny seksa

Juletorsk

Gulrøtter, kokte poteter, smeltet smør

*

Multekrem og krumkake

Intendanten
E-post: Send e-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.

Foto: Jarle Vines