Skip to content
Medlemsforedrag

«Haakon VII – en offiser på Norges trone» av forfatter Tor Bomann-Larsen

Dato:
mandag 13. januar 2020
Tid: 18:00 - 19:15

Foto: Jan Haug

Medlemsforedrag: «Haakon VII – en offiser på Norges trone» av forfatter Tor Bomann-Larsen.

Mot slutten av sitt liv hevdet kong Haakon av Norge at han aldri hadde maktet å fullbyrde sitt regentskap uten bakgrunnen som offiser i det danske sjøforsvaret.

Skjønt det i hjemlandet hadde hersket tvil om hvorvidt han noen gang ville kunne føre kommandoen på et eget fartøy.

Hvordan kunne det gå til at en middels talentfull løytnant endte opp som et historisk vellykket statsoverhode i et fremmed land?

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt inviterte gjester velkommen til foredragsaften.

Påmelding til seksa (middag etter foredraget).

Meny

Intendanten
E-post: Send E-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.