Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Da har vi lagt ut høstsemesterets foredragsrekke på vår hjemmeside. Du finner de også på høyre side av forsiden på nettsiden vår, eller her på arrangementssiden. Vi ser frem til en høst med spennende foredrag i Oslo Militære Samfund. Alle våre foredrag et for våre medlemmer og spesielt inviterte gjester.

Foto: OMS

Dato / tidHendelse
30/09/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide – Status og utfordringer for Norge 
Oslo Militære Samfund, Oslo
07/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: USAs ambassadør til Norge: aktuelt tema
Oslo Militære Samfund, Oslo
14/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: SJ CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd» 
Oslo Militære Samfund, Oslo
21/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Sjef Sjøforsvaret: Status og utfordringer i Sjøforsvaret 
Oslo Militære Samfund, Oslo
28/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Trusselbildet mot Sverige i dag – og Sveriges svar på dette 
Oslo Militære Samfund, Oslo
04/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens Forsvar? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
11/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre 
Oslo Militære Samfund, Oslo
18/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: The Imperial Austrian Navy: from the world’s 8th largest (1918) to nothing (a few years later). What happened? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
25/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (kalkunaften): Den enkeltes ansvar i en usikker tid. Proviantlagre og jodtabletter – hva skal vi beskytte oss mot – og hvordan? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
02/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Konsekvensene av «fake news»: er samfunnsdebatten – og dermed de frie, åpne og demokratiske samfunn under avvikling? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
09/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (familieaften): Norge: lite land – stor innsats! Noen refleksjoner etter mange år i internasjonale operasjoner 
Oslo Militære Samfund, Oslo

Er du ikke medlem i Oslo Militære Samfund, kan du lese mer om veien mot medlemskap her.