Skip to content
Anno 1825

Hederstegn

Direksjonen fikk forslag om å etablere et hederstegn høsten 2000. Dette fordi det er så mange som har lagt ned en stor innsats for å holde Oslo Militære Samfund oppe som en levende og livskraftig institusjon. Vi har imidlertid ikke hatt noe som kunne bæres som et synlig bevis på dette. Det ble arbeidet med saken gjennom vinteren 2000 – 2001 og forslag til statutter og medaljens utforming ble utarbeidet. Den videre historikk er:

Hederstegnet ble vedtatt innført i direksjonsmøte 2. april 2001. Ved samme anledning ble hederstegnets utforming og statutter vedtatt. Diplom medfølger medaljene.

Representantskapet ble orientert 20 april 2001.

Hederstegnet ble godkjent til bæring på uniform i Forsvarssjefens medaljeråd 8. juni 2001.

Hederstegnet utdeles i valørene gull, sølv og bronse. Det består av en medalje med Oslo Militære Samfunds emblem kantet med eikeløv på forsiden og med tekst «Oslo Militære Samfunds Hederstegn» på baksiden.

Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd i vatret kongeblått med en 5 millimeter midtstripe av gull kantet på begge sider med to 1 mm striper i høyrødt og olivengrønt. Båndet er ytterst kantet med en 3 mm stripe i høyrødt og innenfor en 3 mm stripe i hvitt. Det nyttes samme bånd og båndstripe til samtlige valører.

Hederstegnet i GULL tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Æresmedlem av OMS, har vært formann i Direksjonen i minst to valgperioder, har vært ordfører i Representantskapet i minst tre valgperioder, har vært Intendant i minst tre valgperioder, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i minst 4 år eller til medlemmer av OMS som av Direksjonen vurderes til gjennom lang tid å ha gjort en særlig fortjenstfull og utmerket innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i SØLV tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Innbudte medlemmer av OMS, har vært formann i Direksjonen i kortere tid, har vært ordfører i Representantskapet i kortere tid, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i kortere tid, har vært intendant i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til over tid å ha gjort en meget fortjenstfull og verdifull innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i BRONSE tildeles medlemmer av OMS som har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Representantskapet gjennom minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til å ha gjort en spesiell, fortjenstfull og stor innsats til beste for OMS.

Direksjonen kan når som helst vurdere innehavere av Hederstegn i lavere valør for å gi disse høyere valør.

Hederstegnet vil bli delt ut på Samfundets årsmiddag 1. mars.

Vårt æresmedlem og høye beskytter Hans Majestet Kong Harald 5, fikk en presentasjon av hederstegnet da Formannen var i audiens 7 september 2001. Overrekkelse av Hederstegnet i gull til Hans Majestet Kong Harald 5 skjedde i audiens på det Kongelige Slott mandag 11 februar. Ved samme anledning ble Hederstegnet i gull til våre øvrige Kongelige Æresmedlemmer avlevert på Slottet.

Les mer: Hederstegn statutter.

Oslo Militære Samfunds Hederstegn

Direksjonen fikk forslag om å etablere et hederstegn høsten 2000. Dette fordi det er så mange som har lagt ned en stor innsats for å holde Oslo Militære Samfund oppe som en levende og livskraftig institusjon. Vi har imidlertid ikke hatt noe som kunne bæres som et synlig bevis på dette. Det ble arbeidet med saken gjennom vinteren 2000 – 2001 og forslag til statutter og medaljens utforming ble utarbeidet. Den videre historikk er:

Hederstegnet ble vedtatt innført i direksjonsmøte 2. april 2001. Ved samme anledning ble hederstegnets utforming og statutter vedtatt. Diplom medfølger medaljene.

Representantskapet ble orientert 20 april 2001.

Hederstegnet ble godkjent til bæring på uniform i Forsvarssjefens medaljeråd 8. juni 2001.

Hederstegnet utdeles i valørene gull, sølv og bronse. Det består av en medalje med Oslo Militære Samfunds emblem kantet med eikeløv på forsiden og med tekst «Oslo Militære Samfunds Hederstegn» på baksiden.

Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd i vatret kongeblått med en 5 millimeter midtstripe av gull kantet på begge sider med to 1 mm striper i høyrødt og olivengrønt. Båndet er ytterst kantet med en 3 mm stripe i høyrødt og innenfor en 3 mm stripe i hvitt. Det nyttes samme bånd og båndstripe til samtlige valører.

Hederstegnet i GULL tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Æresmedlem av OMS, har vært formann i Direksjonen i minst to valgperioder, har vært ordfører i Representantskapet i minst tre valgperioder, har vært Intendant i minst tre valgperioder, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i minst 4 år eller til medlemmer av OMS som av Direksjonen vurderes til gjennom lang tid å ha gjort en særlig fortjenstfull og utmerket innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i SØLV tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Innbudte medlemmer av OMS, har vært formann i Direksjonen i kortere tid, har vært ordfører i Representantskapet i kortere tid, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i kortere tid, har vært intendant i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til over tid å ha gjort en meget fortjenstfull og verdifull innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i BRONSE tildeles medlemmer av OMS som har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Representantskapet gjennom minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til å ha gjort en spesiell, fortjenstfull og stor innsats til beste for OMS.

Direksjonen kan når som helst vurdere innehavere av Hederstegn i lavere valør for å gi disse høyere valør.

Hederstegnet vil bli delt ut på Samfundets årsmiddag 1. mars.

Vårt æresmedlem og høye beskytter Hans Majestet Kong Harald 5, fikk en presentasjon av hederstegnet da Formannen var i audiens 7 september 2001. Overrekkelse av Hederstegnet i gull til Hans Majestet Kong Harald 5 skjedde i audiens på det Kongelige Slott mandag 11 februar. Ved samme anledning ble Hederstegnet i gull til våre øvrige Kongelige Æresmedlemmer avlevert på Slottet.

Statuetter

Paragraf 1.

Oslo Militære Samfunds Hederstegn tildeles av Direksjonen i Oslo Militære Samfund. Medaljen er rund og har en diameter på 33 millimeter. Hederstegnet utgis i 3 valører; gull, sølv og bronse.

Forside: Oslo Militære Samfunds emblem på plate med eikeløv langs kanten i valøren gull (forgylt), sølv (forsølvet) eller bronse (bronsert).

Bakside: Oslo Militære Samfunds Hederstegn

Oppheng: Medaljen bæres i en ring festet til spissen av båndet.

Paragraf 2.

Medaljen bæres i et 35 med mer bredt bånd i vatret kongeblått med en 5 mm midtstripe av gull, kantet på begge sider med to 1 mm striper i høyrødt og olivengrønt. Båndet er ytterst kantet med en 3 mm stripe i høyrødt og innenfor en 3 mm stripe i hvitt.

Til samtlige valører benyttes samme bånd og båndstripe.

Paragraf 3.

Oslo Militære Samfunds Hederstegn tildeles personer som har gjort en fortjenstfull innsats for Oslo Militære Samfund (OMS).

Hederstegnet i GULL tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Æresmedlem av OMS, har vært formann i Direksjonen i minst to valgperioder, har vært ordfører i Representantskapet i minst tre valgperioder, har vært Intendant i minst tre valgperioder, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i minst 4 år eller som av Direksjonen vurderes til gjennom lang tid å ha gjort en særlig fortjenstfull og utmerket innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i SØLV tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Innbudte medlemmer av OMS, har vært formann i Direksjonen i kortere tid, har vært ordfører i representantskapet i kortere tid, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i kortere tid, har vært Intendant i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til over tid å ha gjort en meget fortjenstfull og verdifull innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i BRONSE tildeles medlemmer av OMS som har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Representantskapet gjennom minst tre valgperioder eller som av Direksjonen vurderes til å ha gjort en spesiell, fortjenstfull og stor innsats til beste for OMS.

Direksjonen kan når som helst vurdere innehavere av Hederstegn i lavere valør for å gi disse høyere valør.

Paragraf 4.

Med Hederstegnet følger diplom og båndstripe samt miniatyr. Diplomet skal øverst ha bilde av medaljens forside og tekst som beskriver Hederstegnets navn og valør. Videre skal diplomet fylles ut med mottakerens navn og i hvilken grunn Hederstegnet er utdelt. Diplomet underskrives av Formannen og Representantskapets ordfører.

Paragraf 5.

Hederstegnet utdeles på årsmiddagen.

Hederstegnet implementeres fra og med 2002 og gis tilbakevirkende kraft.

Hederstegnet utdeles ikke post mortem.

Paragraf 6.

Hederstegnet er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.

Paragraf 7.

Hederstegnet er tillatt båret til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.