Skip to content

Som følge av gjeldende smittevernbestemmelser er OMS ikke åpent for regulære medlemsmøter med publikum i salen. Vi legger ut foredrag på nett. Følg med på hjemmesiden for et oppdatert program.

Norsk Militært Tidsskrift

NMT 4/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 190 NR. 4/2020

NMT 3/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 189 NR. 3/2020

NMT 2/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 189 NR. 2/2020

NMT 1/2020

Norsk militært Tidsskrift. Utgitt av Oslo Militære Samfund. Årgang 189 NR. 1/2020

NMT 3/2019