Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

Mandag 27. februar 2017 hadde vi besøk av direktør Cecilie Daae fra direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som foredro om «Totalforsvaret – beredskap for en ny tid?».

Foto: OMS

Det var en spennende og relevant brief med en rekke tankevekkere i ulike retninger. Vi takker direktøren og hennes assisterende direktør Per Brekke for et godt samkjørt foredrag.

Kort om DSB, hentet fra deres hjemmeside:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Se presentasjonen til direktør Daee ved å trykke på denne linken eller klikk på bildet under:

 

 

Neste mandag gjester Sjef Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde Oslo Militære Samfund. Les mer om dette her. Du kan lese mer om Etterretningstjenesten her.