Skip to content

OMS har avlyst alle arrangement frem til sommerferien. Generalforsamling vil bli gjennomført på www.oslomilsamfund.no

 

 

Tungtvannskrigen 1942-1944:

2013-11-18-Boerresen

•Feilbruk av hemmelighold •Uheldige aksjonsformer

•Innbilt hastverk •Forspilte sjanser

Burde 80 liv vært spart?

Hans Christofer Børresen (OMS 18.11.2013)

Målet er å unngå etterpåklokskap

ut fra det vi vet nå,

men vurdere tungtvannskrigen på basis av det beslutningsgrunnlag

som faktisk forelå den gang

Tungtvannsfabrikken på Vemork ble medio 1942 utpekt som det

høyest prioriterte mål i Norge.

Dette var HEMMELIG.* Hemmelig- holdet hindret nedjustering etter

hvert som trusselbildet klarnet og ble mindre alarmerende

*Sverre Kjeldstadli, 1959:

”Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen” Opptrykk 2011, Bokstav og Bilde , side 202.

Overdrevent hemmelighold blokkerte informasjonsflyt

Etterretning ↔ Kjernefysikk ↘↙

Trusselbilde ↓

Beslutningstakere ↕

Aktører

”Reflections on Intelligence” Reginald Victor Jones, London 1989 p. 58

Pionér i Scientific Intelligence og elektronisk krigføring.

”The most obvious danger of excessive security is that it

may prevent information reaching people who have a genuine and legitimate need

for it in work which they are doing in the interests

R. V. Jones

1911 – 1997

of the state.”

Kort om kjernefysisk våpenforskning

i
Tyskland og Storbritannia

før tungtvannskrigen

”Uranproblemet” i Tyskland

Kjernespaltning av uran

i stor skala

gjennom kjedereaksjon ________________________

Hvorfor måtte tyskerne bruke tungtvann, D2O, mens USA greide seg med grafitt?

Uranreaktor = ”Uranbrenner”

Med uanriket Uran som brensel må nøytronene bremses ned for å styre unna Uran-238

Nukleær kjedereaksjon

bare i Uran-235

(Niels Bohr 1939)

”Uranbrenner”: Grafitt eller D2O til nedbremsning av nøytroner?

W. Bothe: Grafitt absorberer for mange nøytroner og er

derfor like ubrukelig som H2O i en Uranbrenner

*Per F Dahl, 1999:
HEAVY WATER AND THE WARTIME RACE FOR NUCLEAR ENERGY,
IOP Publishing Ltd, pp. 139-140

Walther Bothe (1891-1957)

Skeptisk til NSDAP Nobelpris i fysikk 1954

•FEIL: Det er ikke grafitt selv som svelger nøytroner, men spor av

Bor og Kadmium i grafitten.

•USA brukte Bor-fri grafitt.

•Bothes tabbe gjorde at Tyskland valgte norsk D2O.

W. Bothe (1891-1957)

Antinazist. Nobelpris i fysikk 1954

•Dessuten: Heereswaffenamt anså høyrenset grafitt som et kostbart knapphetsgode. (Dahl, s. 141)

TRANSURANER fra brukt reaktorbrensel i KJERNEVÅPEN?

Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007)

foreslo i 1940 Grunnstoff 94

(Plutonium 239) som spaltbart

___materiale i en atombombe.___

(Han hadde lest McMillan og Abelson, ”Radioactive Element 93”, Physical Review, juni 1940)

Prof. Heisenberg foreleste 4. juni 1942 i Harnack Haus, Berlin-Dahlem om

tungtvannsreaktor og våpenplutonium

Albert Speer, Hans Jensen, Otto Hahn osv. var til stede.

J. Hans D. Jensen

1907-1973

Rustningsminister Albert Speer 1905-1981

Werner Heisenberg

1901-1976

Werner Heisenberg foreleste
4. juni 1942 i Berlin over
”Die Arbeiten am Uranproblem”*

Element 23994 fra en ”Uranbrenner” er

velegnet til kjernevåpen

*Manuskript funnet av Rainer Karlsch i et arkiv i Moskva

Werner Heisenberg 1901-1976

Werner Heisenberg, 4. juni 1942:

”Die Arbeiten am Uranproblem”

Tilgang på Norsk D2O avgjørende for fremdrift.

Vemork eneste kommersielle

leverandør

Werner Heisenberg 1901-1976

Hitlers rustningsminister Albert Speer (1905-1981)

stanset høsten 1942 atombombe-prosjektet.
Det ville ta 3-4 år, altså for lang tid til å avgjøre krigen*.

*Albert Speer: ”Erinnerungen”, 1969, s. 242.

Britisk og amerikansk skepsis

Etterretning om at det tyske kjernevåpenprosjekt var oppgitt

ble nok mistrodd fordi det stred mot

etablert ”mindset”

Faktaresistent ”mindset”*:
En feilkilde i etterretningsanalysen:

Utbredt tro på at tysk atombombe kunne lages i nær fremtid

ved å blande naturlig uran og D2O.

”Mindset” beskyttes ved å filtrere informasjon og

forkaste data som ikke passer inn.

______________________________________

* Mindset : Mental inertia, groupthink, paradigm

Robert S. McNamara (1916-2009) advarer mot fenomenet ”mindset”

Rule 8: ”Be prepared to reexamine _______your reasoning”*_______

*The Fog of War, NRK-TV1 08.02.2012

Britisk ”Uranium research” frem til

krigen mot tungtvannet ble satt i gang 19. nov. 1942

Frisch – Peierls – memorandumet

fra Birmingham i mars 1940:

•Blanding av D2O og Uran kan ikke eksplodere

•Atombombe fullt mulig, basert på

kjedereaksjon med hurtige nøytroner

•Høyanriking av Uran må til.

↓ •Langsiktig prosjekt

•D2O inngår ikke

Rudolf Peierls 1907 – 1995

Otto Robert Frisch 1904 – 1979

Frisch & Peierls, mars 1940

•Noen snarvei til atombomben ved å blande uran og tungtvann

var altså utelukket.

•Det hadde ingen hast med å stanse eksport av D2O til Tyskland.

•Hemmelighold hindret dette i

å nå frem til

Rudolf Peierls beslutningstakerne. 1907 – 1995

Otto Robert Frisch 1904 – 1979

Henry Tizard (1885 – 1959). Chairman of the Committee

on the Scientific Survey of Air Defence

Opprettet ”M.A.U.D”- komitéen under Ministry of

Aircraft Production til å lede

Britisk uranforskning

første møte 10. April 1940

Tungtvann ikke krigsviktig?

M.A.U.D. – rapporten 15. juli 1941:

D2O er av betydning for prosesser

”…which are not likely to

be of immediate war value,

but the Germans may by now have realized this,…”

M.A.U.D-rapporten 1941, del 2:

23994 (Pu 239)

ble ikke ansett som noen aktuell vei til kjernevåpen!

Og grunnen? Antagelig det at anriking av 235U er raskere enn

å etablere produksjon av D2O.

Men hva med tyskerne?

Hva fikk britene og Leif Tronstad vite om at tyskerne hadde

•oppgitt kjernevåpenprosjektet,

men fortsatte med

•en energiproduserende ”Uranbrenner”?

Dr. Paul Rosbaud rapporterte Speers beslutning til SIS

både via Harald Wergeland _______i juli 1942 og via XU*_______

Ikke alle i London turde tro på dette*

 __________________________________

*Per F. Dahl: HEAVY WATER AND THE
WARTIME RACE FOR NUCLEAR ENERGY, Paul Rosbaud

1999 IOP Publishing Ltd, ss. 192-3 1896 – 1963

Reginald Victor Jones (1911-1997)

Fysiker. Fra 1941 Assistant Director of Intelligence (Science) under the British Air Ministry and

Secret Intelligence Service (SIS).

”He did more to save us from

disaster than many who are

glittering with trinkets.”

Winston Churchill

”…I saw the most crucial of Rosbaud’s reports…during the war…”* ”The clearest of Rosbaud’s wartime contributions for which I can personally vouch was…about… the

German nuclear physisists…”*

*R. V. Jones:

”A merchant of light”,

Nature Vol. 325,
P. Rosbaud January 1987, p. 203 R. V. Jones

”Rosbaud…helped us correctly to conclude that work in Germany towards the release of nuclearenergyatnotimereached beyond the research stage;

his information thus calmed the fears that might otherwise have beset us.”*

*R. V. Jones, 1989: ”Reflections on

Intelligence”, p. 284

P. Rosbaud

R. V. Jones

MI6 nekter fortsatt å frigi rapportene fra Paul Rosbaud

Paul Rosbaud 1896 – 1963

Hemmelighold i samtiden er ofte påkrevet

(jfr. Enigma/Ultra og Overlord)

Hemmelighold om fortiden

hindrer oss i å

lære av historien

(og dekker over tabber)

Hvis britene var i tvil om hvorvidt de kunne stole på Paul Rosbaud, kunne

de spurt hans nære venner SIS-agenten Frank Foley*,

eller fysikeren P. M. S. Blackett*

*R.V. Jones, Nature 1987, s. 203

Frank Foley *Per F. Dahl, s. 255 Paul Rosbaud

Francis Edward Foley (1884 – 1958)

”The spy who saved 10,000 jews”

Righteous Among the Nations (1999)

Frank Foley

Paul Rosbaud

MI6 nekter å frigi arkivmappene om

Foley og Rosbaud

Frank Foley var ”Passoffiser” og SIS-agent i Berlin i 30-årene og samarbeidet med Paul Rosbaud om å redde jøder. Foley var i Oslo i 1940,
fulgte general Ruge under kampene

Frank Foley 1884 – 1958

i syd-Norge,

og hadde hjulpet Jacques Allier med

D2O fra Norsk Hydro i mars 1940

Statue av Frank Foley i

Highbridge, UK

Professor Leif Tronstad i London: Sentral aktør i tungtvannskrigen

•Begrenset viten
på grunn av hemmelighold.

•Imponerende dømmekraft.

•For liten innflytelse.

Leif Tronstad (1903-1945) utviklet

sammen med Jomar Brun anriking av tungtvann, D2O, ved hydrogen-

fabrikken på Vemork fra 1934

Leif Tronstad:

Født i Bærum. Professor i teknisk uorganisk kjemi ved NTH fra 1934. Kom
til London i oktober 1941.

Først i juli/august 1942
fikk Jomar Brun og Leif Tronstad

informasjon fra tyske anti-nazister om hva tungtvannet skulle brukes til*

Jomar Brun 1904-1993

*Jomar Brun, 1985:

”Brennpunkt Vemork”

Fig. 5, s.29 og Fig. 9, s.33

I Berlin i januar 1942 forstod Brun at D2O

”gjaldt kjernefysisk bruk”* *Brun, 1985, s. 26

Professor Leif Tronstad 1903-1945

Dr. Paul Rosbaud besøkte Norge i 1942. Han fortalte Harald Wergeland

”….at det ikke var noen fare for en tysk atombombe. Wergeland

fikk sendt disse opplysningene til professor Tronstad”*

*Jomar Brun (1904 – 1993): ”Brennpunkt Vemork

1940-1945” Universitetsforlaget, 1985, s. 65

Paul Rosbaud

1896 – 1963

Harold Urey, som hadde oppdaget Deuterium i 1931, møtte

Leif Tronstad i London i nov. 1941

Tronstad nevnte den tyske ordre om

betydelig opptrapping av D2O-produksjonen

*Thomas Powers: Heisenberg’s War pp. 197 og 524 (note 10)

Harold C. Urey

1893-1981

Urey forstod øyeblikkelig at

tyskerne ville utvikle en D2O-moderert uranreaktor,

og utvinne Pu-239 til kjernevåpen*

Urey sa intet om dette til Leif Tronstad*

*Thomas Powers: Heisenberg’s War pp. 197 og 524 (note 10)

Harold C. Urey

1893-1981

I juni 1942 fikk Jomar Brun fortrolig informasjon fra

den anti-nazistiske fysiker Hans Edvard Suess

som var tysk rådgiver på Vemork*

*Hans E. Suess, ”Virus House: Comments and Reminiscences” Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.

Hans E. Suess 1909-1993

Hans Eduard Suess. Født i Wien. Tysk fysiker, rådgiver på Vemork

I 1942 fortalte Suess intet til Brun om våpenplutonium*

*Jomar Brun, s. 31
*Hans E. Suess, ”Virus House:

Comments and Reminiscences”

Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.

Hans E. Suess 1909-1993

Juni 1942:

Hans E. Suess fortalte Jomar Brun om nukleær kjedereaksjon og om

bruken av D2O som nøytron-brems i atomreaktorer*

Brun nevnte rykter om at D2O kunne ha betydning for biologisk

krigføring og for en ny giftgass(!)*

___________________________________ *Hans E. Suess, ”Virus House:

Comments and Reminiscences”

Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.

Hans E. Suess 1909-1993

Juli 1942: Opplysninger som Leif Tronstad

fikk fra Hans Suess via Jomar Brun*

•D2O brukes som nøytron-brems i energiproduserende Uranreaktor.

•Behovet er ca. 5 tonn D2O.

•Kommer neppe i gang før etter krigen.

*Jomar Brun, side 31

”…, fikk jeg i juli 1942 sendt beskjed fra dr. Suess til Tronstad:

Tungtvann har ikke krigsviktig betydning”*

Bekreftet av Hydro-direktør
N. Stephansen i PM til UD 6. feb. 1943: ”Opplyst av anti-Nazi tyske fysikere”

*Jomar Brun (1904 – 1993): ”Brennpunkt Vemork 1940-1945” Universitetsforlaget, 1985, s. 65 og 66

Tysk bruk av tungtvann

Ved UiO i august 1942 ga Hans Jensen et filtrert referat fra Heisenbergs

forelesning 4. Juni 1942 om en ”Uranbrenner”: D2O bremser

ned nøytroner uten å absorbere dem

Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963

5 tonn D2O er nødvendig

Harald Wergeland 1912-1987

Hans Jensen på seminar ved UiO, aug. 1942:

•Ingen fare for tysk atombombe. •U + D2O kan gi energi, men

ingen eksplosjon.

(Njølstad ss. 397-399)

Harald Wergeland rapporterte til

S.I.S. v. Eric Welsh

J. Hans D. Jensen 1907-1973 Nobelpris 1963

Harald Wergeland 1912-1987

Hva Hans Jensen ikke fortalte ved UiO i august 1942.

Jensen hemmeligholdt 239Pu som spaltbart materiale i kjernevåpen.

Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963

Harald Wergeland 1912-1987

Hva tenkte Leif Tronstad

før juli 1942

om grunnene til at tyskerne ville ha

store mengder tungtvann?

Svaret er at Tronstad opprinnelig fryktet

at tyskerne ville bruke

D og T fra tungtvann til et termonukleært

kjernevåpen (”H-bombe”)

Leif Tronstad Harald Wergeland 1903-1945 1912-1987

Tronstad var godt kjent med energiproduksjon i stjerner

•Kjernefusjon av Hydrogen går meget langsomt:
Derfor eksploderer ikke sola.

•D og T fusjonerer hurtig og kanskje eksplosivt: H-bombe?

•D2O er mulig kilde for D og T

Tyskerne drev faktisk hemmelige forsøk med Termonukleære atombomber

Kurt Diebner (1905-64)

Kjernefysiker. Medl. NSDAP

Kurt Diebner: ”Fusionsprozesse mit Hilfe Konvergenter Stosswellen –
einige ältere und neuere

Versuche und Überlegungen”,

Kerntechnik Nr. 3, März 1962

Dokumentasjon av tysk

termonukleær våpenforskning

1)David Irving:

”THE VIRUS HOUSE”,

William Kimber & Co. London 1967, pp. 193-5, 282

2) Rainer Karlsch: ”Hitlers Bombe”, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2005

”FRESHMAN” 19. November 1942: En mindre heldig krigsaksjon mot tungtvannsfabrikken
på Vemork

Professor Leif Tronstad var skeptisk

Siv. ing. Jan Herman Reimers 1914 –

Leif Tronstads student ved NTH, medarbeider og venn. Reimers i London: ”Target list”

for Norge: Industrielle mål for

•Presisjonsbombing •Teppebombing •Sabotasje

Foto: London Oktober 1942

Sverre Kjeldstadli ,1959/2011, side 202

Amerikansk alarmisme

I oktober 1942 ville oberst Berliner i US 12th Air Force bombe

Vemork og Saaheim kraftstasjoner.*

J. H. Reimers i FO II forklarte at Saaheim var uten betydning, og at

man hadde andre angrepsplaner mot tungtvannsfabrikken

(”Operation Freshman”)*

*Sverre Kjeldstadli, side 202.

Allerede før ”Freshman”-tragedien 19. November 1942 forstod professor Tronstad at

det neppe hadde noen hast med å stanse leveransene

av D2O til Tyskland.

Leif Tronstad, London 17.11.42: Notat om ”Freshman”

Tysk estimat av behov for D2O til ”experiments” er 4.500 kg.

”The figures given are in general agreement with the present

estimates by allied scientists”.

Hvor visste han det siste fra? John Cockcroft 6. august 1942?*

*Njølstad ss. 153-4 og 457

Tronstad skeptisk til hastverk:

”A general impression is that the Germans did not at all consider the D2O-production to be of such an outstanding importance as here in U.K.”*

*Leif Tronstad:
Notat 16. november 1942

”Freshman”: Kommandooperasjon mot Vemork

19.11.1942. Dårlig flyvær. Ising.

Begge Airspeed Horsa-glidere og

det ene Halifax trekkflyet havarerte.

23 overlevende summarisk henrettet. 41 briter falt.

”Freshman” 19.11.1942. Dårlig flyvær. Ising.

Første gang Airspeed Horsa glidefly ble brukt operativt.

Uansvarlig og lettsindig å la uerfarne mannskaper prøve seg
under så krevende forhold.

Selvbebreidelser
etter operasjon ”FRESHMAN”

fra britisk hold i ettertid:

Oberst
John Skinner Wilson

1888 – 1969 Sjef, skandinavisk seksjon, SOE

Foto: Sjåk 1949

Oberst Wilson om den flybårne kommando- operasjonen mot Vemork 19. november 1942:

”From the outset it was realized that the operation was exceptionally dangerous… weather conditions in the late summer and autumn of 1942 continued to be bad
in the extreme”

Formildende omstendighet for britene

Amerikansk bombetrussel (US 12th Air Force)

fremskyndet øyensynlig Operation ”FRESHMAN” som alternativ

Kontrafaktisk krigsråd, _________ London, oktober 1942_________

Før beslutninger om krigsaksjoner mot tungtvannet ble truffet,

John Cockcroft 1897-1967

burde etterretning og kjernefysikk vært drøftet åpent og uhindret av excessive security

James Chadwick 1891-1974

Kontrafaktisk øvelse:

Opplagte spørsmål

Sannsynlige svar

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft: Har tungtvann noen forbindelse

med fare for tysk atombombe?

John Cockcroft 1897-1967

Svar: Ja, Plutonium-239 fra brukt brensel
i en D2O-reaktor

utgjør en reell trussel.

James Chadwick

1891-1974

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft: Hvor lang tid vil det ta

å utvikle Pu-bomben?

Svar: 3 – 4 år, selv med god tilgang på D2O.

John Cockcroft 1897-1967

James Chadwick

1891-1974

McNamara’s Rule 1: ”Empathise with your enemy”

Hvordan vil tyskerne reagere på krigsaksjoner mot Vemork?

Svar:

•Tyskerne vil forstå at de allierte frykter tysk plutoniumbombe.

•De vil anta at de allierte selv er i gang med militær atomforskning.

•Dette kan påskynde tysk ___utvikling av kjernevåpen____

John Cockcroft

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft:

Har tilgangen på D2O noen betydning for en eventuell tysk

atombombe basert på høyanriket Uran-235?

Svar: Nei, bestemt ikke

James Chadwick

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft, _____fysikere bak MAUD-rapporten____

Haster det å stanse eksporten av D2O

fra Norge til Tyskland?

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft, _____fysikere bak MAUD-rapporten____

Svar: Nei, siden det vil ta flere år å få i gang en tysk D2O-reaktor og fremstille

Plutonium,

kan man vente et år eller to.

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft:

Bør man vente
i det lengste med krigsaksjoner?

John Cockcroft

James Chadwick

Kontrafaktisk krigsråd med

James Chadwick og John Cockcroft:

Svar:
Ja, da utsetter man å

oppmuntre tyskerne til

•selv å produsere D2O •bruke grafitt isteden

John Cockcroft

James Chadwick

Spørsmål til Chadwick og Cockcroft:

Er det andre fordeler ved å vente og se?

Svar fra Chadwick og Cockcroft: Ja, unngå å oppmuntre

tyskerne til å

lavanrike Uran

slik at H2O kan erstatte D2O __i deres ”Uranbrenner”*__

* Heisenbergs foredrag 5. mai 1943 og MAUD-rapport II (Gowing, s. 433)

Spørsmål til Chadwick og Cockcroft:

Ytterligere fordeler ved å vente og se?

John Cockcroft

James Chadwick

Svar fra Chadwick og Cockcroft:

John Cockcroft

Ja, da unngår man å stimulere utvikling av

tysk atombombe basert på

høyanriket Uran*

*David Irving: THE VIRUS HOUSE, London 1967, ss. 115-7

James Chadwick

Kan vi stole på opplysningene fra

Hans Jensen,
Hans E. Suess

om tyskernes bruk av tungtvannet?

og Paul Rosbaud

John Cockcroft 1897-1967

James Chadwick

1891-1974

James Chadwick og John Cockcroft

ville neppe kunnet bekrefte at

at tysk utvikling av kjernevåpen

skulle være avlyst.

John Cockcroft 1897-1967

James Chadwick

1891-1974

James Chadwick og John Cockcroft ville derimot bekreftet

at Uran + D2O ikke kan eksplodere,

men bare produsere energi i en uranreaktor.

John Cockcroft 1897-1967

James Chadwick

1891-1974

Kontrafaktisk krigsråd med John Cockcroft og James Chadwick

Kan tysk uranforskning med D2O skades

uten krigsaksjoner?

John Cockcroft 1897-1967

James Chadwick

1891-1974

John Cockcroft

Kontrafaktisk krigsråd med John Cockcroft og James Chadwick

Ja, det er mulig å ”forgifte”

tungtvannet.

Her burde et hemmelig- holdt råd fra von Halban

og Kowarski i Cambridge vært diskutert åpent.

James Chadwick

Usynlig tungtvannssabotasje?

I januar 1942 foreslo prof. Tronstad å forurense D2O med noe uten farge og lukt som ville gjøre det ubrukelig*

Men tilsette hva?

På denne tiden visste ikke Tronstad hva tyskerne skulle med D2O

Leif Tronstad 1903-1945

* Njølstad, s. 129

Forgiftning av tungtvannet?*

Hans v. Halban og Lew Kowarski foreslo i jan. 1942 liten mengde Kadmium salt.**

Hans von Halban 1908-1964

Cd absorberer nøytroner, og er

derfor en

”Reaktorgift”

Grunnstoffet Bor kan også brukes.

* Njølstad, s. 129 **Kowarski til Perrin 27/1-42

Lew Kowarski 1907-1979

Leif Tronstad ble holdt utenfor:

Typisk skadelig hemmelighold

Det er ingen tegn til at Tronstad fikk lese Lew Kowarskis brev til M. W. Perrin av 27. januar 1942 om Kadmium
til ”forgiftning” av D2O

Det medvirket til tap av 80 liv 1942-1944

Heisenberg sa i Berlin 4/6-42 intet om Kadmium og Bor som ”reaktorgift”.

Jensen sa nok heller ikke noe om dette ved UiO i august 1942 som Wergeland kunne oppfange og bringe videre

til Tronstad.

Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963

Harald Wergeland 1912-1987

Cd eller Bor hadde vært foreslått før

i instruks til den franske utsending Jacques Allier i mars 1940 om tiltak dersom Norsk Hydro ville gi tyskerne

de 185 kg D2O som var på lager*

*Per F Dahl: Heavy Water and the Wartime Race for Nuclear Energy, 1999 IOP Publishing Ltd. p. 105

Lew Kowarski

Frédéric Joliot-Curie

Hans v. Halban

Forgiftning av tungtvannet med Kadmium eller Bor: Fremgangsmåter:

•Kanner som skal fylles med D2O, forurenses på forhånd med Cd-salt.

•Kannene av metall sveises med sveisetråd eller flux som inneholder Cd eller B.

Hans von Halban 1908-1964

•Smartere enn å tilsette Kadmium-salt eller Bor

til sluttproduktet D2O?

Lew Kowarski 1907-1979

Tungtvannssabotasje uten våpen?

I 1940-41 avbrøt Jomar Brun prosessen ved å tilsette skumdannende castorolje til

elektrolysekarene*

Alf H. Larsen og Gunnar Syverstad tilsatte medisintran med samme effekt i 1942** For lett å avsløre!

* Brun, s. 21 **Dahl, s. 158

Jomar Brun 1904-1993

Fortsettelseskrig

mot Hydro’s D2O-produksjon etter ”Tungtvannssabotasjen” 28. februar 1943

USA som alarmistisk pådriver

Bombing av Vemork og Rjukan 16.11.43 US 8th Air Force. 140 Boeing B-17

Ordre fra Combined Chiefs of Staff utenom Air Ministry*

Protest fra norsk UD til UK og USA

Generalmajor Wilhelm von

Tangen Hansteen 1896-1980

________________________________________________ *Sverre Kjeldstadli, 1959: ”Hjemmestyrkene. Hovedtrekk

av den militære motstanden under okkupasjonen”

Opptrykk 2011, Bokstav og Bilde , side 206-7.

Tekst på plakat foran flystasjon i US Strategic Air Command (Ref: ”Dr. Strangelove”)

”Peace is our mission”

Consolidated B-24 Liberator

US Air Force:

”Peace is our mission”

Consolidated B-24 Liberator

Tilføyd med kritt i World War II*

”bombing is just a hobby.”

*Kilde: Trond Johansen

Air Chief Marchal Sir Arthur Harris 1892-1984

___________________________________

RAF Bomber Command:

”Strike hard, strike sure”

__________________________

En annen forretningsidé kunne forebygget ulykker:

”Pecision and restraint”

Til eiere av bombefly:

”Den som har en hammer, ser bare spiker”

Friedrich Nietsche

Tyskerne besluttet å avvikle D2O produksjonen på Vemork

for å unngå ny bombing som kunne stanse produksjonen

av ammoniakk: Tyskland brukte NH3 til eksplosiver*

*David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”,

William Kimber & Co. London 1967, pp. 241, 283

Vedholdende amerikansk alarmisme

Bombing av Vemork og Rjukan 16.11.43

”…Groves persuaded Marshall to press for a high-priority bombing attack to be

directed Against the hydroelectric plant.”*

Leslie R. Groves 1896-1870

*David Irving:
”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, p. 175

George C. Marshall 1880-1959

Radioaktivitet → krisemaksimering, da som nå.

Våren 1943 advarte general Groves

mot mulig tysk ”dirty bomb”

fylt med radioaktive spaltningsprodukter fra en tysk

Leslie R. Groves 1896-1870

tungtvannsreaktor*

*David Irving:
”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, p. 165

Leslie R. Groves: Alarmistisk mindset. _______Han var ikke fysiker_________ Groves fikk skremt Churchill i januar 1944, og så Marshall og Eisenhower,

med mulig ”radioactive barrage on the beaches” i Normandie. Lord Cherwell trodde ikke
på det,* heller ikke S.I.S/MI6

*David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, 202-3

Kunne stille sabotasje erstattet bombing av Vemork 16. nov. 1943?

Forurensning med Kadmium eller Bor burde vært vurdert

på nytt.

På grunn av

utilstedelig hemmelighold, var Tronstad fortsatt ukjent med

denne muligheten*

*Bekreftet av Jan H. Reimers i brev til HCB 27.10.2013

Skjønnsom tilbakeholdenhet

”Good policy for the destruction of plants in Norway is namely to

do just as much damage as strictly necessary – to prevent

the Germans from winning the the war – and nothing more.*

*Leif Tronstad London, 17th November, 1942

Ing. Kjell Nielsen på Vemork

anbefalte ”no action” mot dampfergen ”Hydro” på Tinnsjøen 20. februar 1944.

Lasten neppe av verdi for tyskerne:

Elektrolyseutstyr og restlut med lite D2O* 18 liv gikk tapt

*Jomar Brun (1985), s. 85 Kjell Nielsen 1945 (?), s. 7

Kjell Nielsen 1915 – 2005

Forspilte muligheter:

”…I had plenty of opportunities just to open the bottom valves in the D2O electrolysis and empty the…D2O…into the sewers.”*

It was not done….., it was stupid.*

*Kjell Nielsen, 1945 (?), s. 6

Kjell Nielsen 1915 – 2005

Ny evaluering av fortsettelseskrigen mot norsk D2O?

Kanskje;
hvis det virkelig lyktes
Paul Rosbaud å varsle S.I.S om det tyske termonukleære ____kjernevåpenprosjektet____

Robert S. McNamara: Rule No 8: ”Be prepared to reexamine your reasoning”

SLUTT

Takk for invitasjonen
og for tålmodig oppmerksomhet