Skip to content

Grunnet gjeldende coronarestriksjoner kan ikke OMS åpne for regulære medlemsmøter med publikum i salen, før dette igjen tillates. Vi vil i stedet tilby en kombinasjon av streamede møter og podcaster – lagt ut på våre hjemmesider klokken 18:00 hver mandag fremover. Endringer i programmet vil forekomme: følg med her på hjemmesiden for et oppdatert program.

Gjennomføring av generalforsamling i OMS 2020

I år må Oslo Militære Samfunds ledelse treffe noen beslutninger som i normale tider ville brutt med både våre lover og med generasjoners tradisjon. Årsaken er selvsagt den pågående pandemien, og de restriksjoner (men også de fullmakter) som våre myndigheter har gitt de styrende organer i bedrifter og organisasjoner i Norge som følge av disse restriksjonene. Direksjonen har i hele denne […]

I år må Oslo Militære Samfunds ledelse treffe noen beslutninger som i normale tider ville brutt med både våre lover og med generasjoners tradisjon. Årsaken er selvsagt den pågående pandemien, og de restriksjoner (men også de fullmakter) som våre myndigheter har gitt de styrende organer i bedrifter og organisasjoner i Norge som følge av disse restriksjonene. Direksjonen har i hele denne perioden kun vært i elektronisk kontakt med hverandre og har i samråd med Ordfører i Representantskapet kommet frem til følgende beslutning:

Generalforsamlingen i Oslo Militære Samfund 2020, opprinnelig innkalt til mandag 30. mars, er avlyst i sin tradisjonelle form i år og erstattes av en digital (nettbasert) løsning.

Innkalling og sakspapirer er kunngjort for medlemmene innen tidsfristen. Ingen saker til behandling er innkommet innen tidsfristen.

Saksliste

Forslag til vedtak i kursiv

1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2019.

Generalforsamlingen godkjenner åreberetningen for 2019.

2. Reviderte årsregnskaper for 2019 for OMS og NMT

Generalforsamlingen godkjenner regnskap for 2019, og direksjonen meddeles ansvarsfrihet for driften av OMS i 2019 i tråd med anbefaling fra Representantskapet ved akklamasjon.

3. Valg av tillitsmenn

a. Direksjonsmedlemmer

b. Representantskapsmedlemmer og varamenn

c. Revisor

d. Valgkomite

Valgkomiteens enstemmige innstilling er tilgjengelig på medlemmenes sider (fordrer innlogging). De som sto på valg, velges ved akklamasjon.

4. Medlemskontingent for 2020

Medlemskontingenten for 2020 er uendret.

5. Forslag til endring av Lov for OMS

Endring av lov for OMS godkjent for andre gang i tråd med innstillingen og vedtak på foregående generalforsamling.

Sakspapirer

Det vil være anledning til å tilkjennegi merknader med både samtykke og uenighet. Medlemmer som ikke benytter seg av denne muligheten, vil av OMS oppfattes å støtte Direksjonens, Representantskapets og valgkomiteens forslag.

Fristen er satt til mandag 11. mai kl. 12:00. Etter dette tidspunktet anses Generalforsamlingen som lovlig avholdt, gitt myndighetenes pålegg, forbud og utvidede fullmakter som også Oslo Militære Samfund er underlagt.

Jo G Gade, Kontreadmiral. Ordfører i Representantskapet.

Vil du lese mer?

Bestill abonnement her.

Abonnement på Oslo Militære Tidsskrift

  • Digital tilgang på alle utgaver
  • 4 utgivelser hvert år
  • Historisk arkiv.

Allerede abonnent på Oslo Militære Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.